Prvi Hosting - Uslovi Korišćenja

Ovaj pravilnik definiše uslove, prava i obaveze korisnika web hosting servisa Prvi Hosting, ovim pravilnikom sprečavaju se eventualne zloupotrebe hosting servisa, jasno se definišu obaveze hosting provajdera kao i prava korisnika web hosting naloga.

Korisnici usluga servisa Prvi Hosting prihvataju pravila i uslove korišćenja usluga sadržana u ovom tekstu prilikom poručivanja usluga, što podrazumeva da će se pridržavati jasno definisanih uslova korišćenja.

Kontakt i osnovni podaci

Korisnici su u obavezi da prilikom registracije koriste prave podatke i da ih redovno ažuriraju. Održavanje tačnih i ažurnih kontakt informacija je obavezno, uneti kontakt podaci prilažu se kao podaci registranta domena. Mi nismo odgovorni za bilo kakve pritužbe, štetu, nadoknadu, ili na bilo koji drugi način proizvedene smetnje koje mogu rezultirati prekidom korištenja korisničkog naloga ili suspenzijom zbog netačnih kontakt podataka. Davanje lažnih informacija za kontakt može rezultirati brisanjem ili suspenzijom korisničkog naloga.

Otvaranje korisničkog naloga

Otvaranje korisničkog naloga je besplatno. Korisnički nalog mogu otvoriti pravna i fizička lica. Pravna lica su u obavezi da prilikom registracije unesu svoj PIB i matični broj.

Sadržaj

Svaki korisnik odgovoran je za sve sadržaje na svojim stranicama ili korisničkim nalozima u svakom trenutku. Sve usluge koje se nude mogu se koristiti isključivo u zakonite svrhe. Prenos, skladištenje ili izlaganje bilo kojih informacija, podataka ili materijala za koji nemate autorska prava ili prava korišćenja predstavlja kršenje Uslova korišcenja servisa. Korištenje naših usluga koje za cilj ima kršenje autorskih prava ili registrovane robne marke ili ziga je strogo zabranjeno.

Bilo koji materijal koji je prema našoj oceni prieteći ili opsceni, je zabranjen i biće uklonjen s naših servera sa ili bez predhodnog obaveštenja. Mi ne dopuštamo nikakav sadržaj koji bi mogao biti iskonstruisan kao uvredljiv ili ilegalan, uključujući, ali nije ograničeno na piratske software, bit torrente, IRC, Proxie-je, hakerske programe, MP3 sa autorskim pravom, materijal zaštićen autorskim pravima, zaštitne znakove, sadržaj za odrasle – pornografija, dečju pornografiju ili sadržaj koji bi mogao bi biti dečja pornografija, ili materijal pod zaštitom poslovne tajne i drugih zakona. Bilo koje stranice za koje se utvrdi da bi mogle biti dečja pornografija ili povezane sa dečjom pornografijom će biti obustavljene odmah bez predhodnog obaveštenja, a korisnik će biti prijavljen nadležnoj službi.

Pretnje i nezakonito ponašanje

Vi ne možete koristiti naše usluge za prenos bilo kakvog materijala (e-mailom, data storage-om, objavom ili na neki drugi način) koji je preteće sadržine ili podstiče na nasilje, povređivanje ljudi ili uništenje imovine. Korištenje naših usluga za prenos bilo kakvog materijala koji uznemiruje druge korisnike rezultiraće opomenom, a zatim i trajnom suspenzijom naloga.

Prevara

Korištenje naših usluga za lažne ponude za prodaju ili kupovinu proizvoda, predmeta ili usluga, odnosno za izvođenje bilo koje vrste financijskih prevara kao što su "piramidalne sheme", "Ponzi sheme" i "lanci pisama" je strogo zabranjeno. Dodavanje, uklanjanje ili izmena identifikacionih mrežnih informacija u zaglavlju poruka u nastojanju da se izvrši prevara ili obmana je zabranjeno. Pokušaji predstavljanja kao druga osoba upotrebom lažnih ili falsifikovanih zaglavlja ili drugih identifikacionih podataka je zabranjeno.

Napadi i eksploatacija

Bilo koja aktivnost koja utječe na sposobnost drugih ljudi ili sustava za korištenje bilo koje usluge ili druge Internet usluge je zabranjeno. To uključuje "denial of service" (DOS) napade protiv drugih mreža domaćina ili pojedinih korisnika. Uplitanje ili ometanje drugih korisnika mreže, usluga ili opreme je zabranjeno. Vaša je odgovornost osigurati da je Vaš korisnički račun konfiguriran na siguran način. Klijent ne može, kroz djelovanje ili ne djelovanje, dopustiti drugima da koriste svoju mrežu ilegalnih ili neprikladnih aktivnosti. Neovlašteni ulazak i/ili korištenje druge tvrtke i/ili osobnih računalnih sustava rezultirati će momentalnim raskidom korisničkog računa. Nećemo tolerirati bilo koji pretplatnikov pokušaj pristupa računima drugih, ili probijanja sigurnosnih mjera drugih sustava.

Neželjena e-pošta (SPAM)

Spam, ili slanje neželjenih poruka putem e-mejla, sa naših servera ili koristeći adresu e-pošte koju mi održavamo je strogo zabranjeno, ova vrsta aktivnosti ima za posledicu momentalnu suspenziju naloga bez prava na povraćaj sredstava.

Bilo koji korisnički nalog koji se nađe na crnoj listi (blacklisted) biti će odmah suspendovan.

Plaćanje usluga

Prilikom poručivanja usluga putem sajta, na e-mail adresu navedenu u online porudžbini primićete emejl poruku sa porudžbenicom koja će sadržati iznos za uplatu i načine plaćanja. Porudžbenica traje 10 dana. Takodje, ako ste prilikom poručivanja izabrali domen, mi ne možemo garantovati za dostupnost domena jer se domeni ne mogu rezervisati, domeni se registruju tek nakon evidentiranja uplate.

Po isteku zakupljenih usluga Prvi Hosting servisa, četrnaest (14) dana pre isteka zakupa usluga, na e-mail adresu vlasnika korisničkog naloga biće poslata porudžbenica sa iznosom za obnovu zakupa usluga.

Ponude i/ili računi za zakup i/ili produženje korišćenja usluga/proizvoda čije plaćanje nije izvršeno u roku od sedam (7) dana u odnosu na datum navedene na ponudi i/ili računu bit će otkazane. Ukoliko kašnjenje u plaćanju premaši rok od 14 dana od datuma na ponudi/računu korisnički nalog će biti otkazan i podaci na korisničkom nalogu izbrisani te za iste ne odgovaramo. Prvi Hosting ne odgovara za gubitak domena u slučaju da zakup nije na vrijeme plaćen od strane klijenta. Prvi Hosting zadržava pravo na izmenu cenovnika u bilo koje vreme i bez predhodne najave.

Registracije domena i SSL sertifikata: Mi ćemo koristiti usluge registrata za registraciju domena za Vas na Vaše ime i osigurati tačne podatke. Sve registracije kao i transferi domena i SSL sertifikata su NEPOVRATNI (u finansijskom smislu). Usluga zakupa komercijalnih domena podrazumijeva da ste Vi vlasnik domena, a Prvi Hosting se navodi kao administrator domena.

Reseller hosting paketi: Reseller hosting paketi isključivo su namenjeni daljoj preprodaji zakupljenog prostora na disku i prometa trećim licima. Prvi Hosting pruža podršku isključivo vlasniku Reseller hosting paketa, dok je isit dužan osigurati podršku svojim klijentima.

Otkazivanje usluga

Sva otkazivanja usluga moraju biti prosleđena putem zahteva za otkazivanje usluga u zoni za klijente.

Vi ste obavezni platiti za svoj korisnički nalog čak i ako ga ne koristite. Mi smo Vas pružili uslugei omogućili Vam korišćenja Vašeg korisničkog naloga. Neiskorišten nalog takođe koristi resurse sistema koji bi se mogli koristiti za druge klijente. Ako imate neizmirena dugovanja na Vašem korisničkom nalogu kojima je prošao rok plaćanja ista moraju biti plaćena u potpunosti pre zatvaranja korisničkog naloga.

Programi

Mi NE dozvoljavamo IRC ili IRC botove na našoj mreži. Mi NE dozvoljavamo proxy usluge na našoj mreži. Mi NE dozvoljavamo torrent trakere na našoj mreži.

Korišćenje sistemskih resursa

Ako utvrdimo da korisnik troši nedopustivo velike količine sistemskih resursa, možemo privremeno suspendovati njegov nalog kako bi sačuvali integritet servera za druge korisnike. Mi možemo kontaktirati klijenta i ponuditi alternativna rešenja kako bismo omogućili nesmetan rad ostalim korisnicima resursa. Društvo je jedini arbitar o tome što predstavlja kršenje ove odredbe. Klijenti se obavezuju da neće koristiti više od 25% resursa sistema duže od 5 minuta ili više od 55.000 inodes-a na bilo kojem pojedinom korisničkom nalogu. Vi ne možete koristiti korisničke naloge za pohranu datoteka sa drugih naloga, sigurnosne kopije, pohranjivanja sigurnosnih kopija DVD-a, mp3, ili bilo kojih datoteka. Korištenje velikih i obilnih datoteka na taj način na aktivnom sustavu može izazvati korupciju datoteka i dovesti do ne samo gubitka vlastitih podataka već i podataka drugih korisnika. Slanjem e-mejl poruka je ograničeno na 500 e-mail-ova na sat.

Korištenje mesečnog protoka podataka

Svi hosting paketi imaju određeni bandwidth koji je moguće povećati u slučaju da se prekorači iznos mesečnog protoka podataka koji se zakupljuje uz paket, dodatni bandwidth se naplaćuje prema važećem cenovniku.

Backup i gubitak podataka: Svi naši serveri prave dnevni, nedeljni i mesečni backup (sigurne kopije) korisničkih naloga. Ova usluga postoji radi Back-up restauracija sajta i isključivo se koristi za hitne slučajeve. Savetujemo Vam da periodično pravite backup svoga naloga putem Backup opcije u cPanelu koja je omogućena svim korisnicima. Mi nismo odgovorni za izgubljene podatke, vreme ili prihod zbog neispravnosti sigurnosne kopije ili nepostojećih backup-ova. Svi korisnici su dužni da vode računa o svojim podacima. Backup restauracija naloga nije brz proces. S obzirom na obim podataka koji se čuvaju, nivo kompresije, kao i brzinu prenosa u okviru mreže, dekompresiju, restauraciju, proveritu integriteta i drugih detalja, proces obnove velikih naloga ponekad može potrajati više sati. Ukoliko do nas zahtevate restauraciju naloga iz Backupa, ova usluga se dodatno naplaćuje prema cenovniku.

Zloupotreba servera

Bilo koji pokušaji zloupotrebe servera iz mreže Prvi Hostinga ili nekog našeg klijenta su strogo zabranjeni. Mi ne preuzimamo odgovornost za korištenje korisničkih naloga naših klijenata. Ako bilo koji korisnik zloupotrebljava resurse i ne preduzima potrebne radnje za obustavu ovakvih aktivnosti, u mogućnosti smo da pokrenemo momentalnu suspenziju bez mogućnosti povraćaja uplate. Ako bilo koja web stranica koristi ono što mi smatramo da je prekomerno opterećenje CPU-a ili bilo kog resursa koje uzrokuje pritisak na druge web stranice, takodje mu mogu biti ponuđeni drugi uslovi korisćenja usluga.Takodje, zabranjeno je izvoditi napade na druge korisničke naloge, na druge servere na internetu ili bilo koje druge uređaje putem globalne komunikacione mreže.

Sigurnost

Vi ste odgovorni za bilo kakvu zloupotrebu Vašeg korisničkog naloga, čak i ako je neprimerena aktivnost bila počinjena od strane prijatelja, člana porodice, gosta ili radnika. Morate poduzeti korake kako bi se osigurali od neovlaćenog pristupa Vašem korisničkom nalogu. Osim toga, Vi ne možete koristiti svoj korisnički nalog za kršenje sigurnosti drugog naloga ili pokušati dobiti neovlašteni pristup drugoj mrežu ili serveru. Davanjem svoje korisničke lozinke ili svog korisničkog naloga u zoni za klijente je zabranjeno. Korisnici koji pokušaju da hakerskim upadom zaobiđu autentifikaciju, ili se uloguju na tuđi korisnilčki nalog bit momentalno suspendovani i mogu biti pozvani na krivičnu odgovornost i njihovi podaci mogu biti ustupljeni policiji. Mi ćemo u potpunosti sarađivati u istražnim radnjama s protiv kršenja sistema ili mrežne sigurnosti na drugim mestima, uključujući i saradnju sa službama nadležnim za procesiranje slučajeva visokotehnološkog kriminala.

Odbijanje pružanja usluge

Zadržavamo pravo da odbijemo, otkažemo ili suspendujemo uslugu po našem vlastitom nahođenju.

Odgovornost i garancija: Mi nismo odgovorni za bilo kakvu štetu koje Vaša firma ili Vi lično. Mi ne izdajemo posredne ili pismene garancije za usluge koje pružamo. To uključuje i gubitak podataka kašnjenja, ne-isporuke, pogrešnih dostava, prekid bilo koje i svih usluga, bez obzira na uzrok. Klijent potvrđuje da je pružena usluga takve prirode da usluga može biti prekinuta iz mnogo razloga, osim nemara preduzeća i da štete nastale zbog prekida usluga je teško ustanoviti. Dakle, klijent je suglasan da Prvi Hosting neće biti odgovoran za štete koje proizlaze iz takvih razloga. Vi nadalje prihvatate da odgovornost Prvi Hosting za svoj vlastiti nemar ne može ni u kojem slučaju prelaziti ekvivalentan iznos naknade plative prema klijentu za usluge do razdoblja kada je došlo do štete. Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo posebne ili posledičnu štetu ili gubitke.

Izmene uslova

Ovi uslovi korišćenja (pravilnik mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme bez predhodnog obaveštenja. Svi korisnici su uvek i prihvatioci najnovijih uslova koriščenja objavljenih ovde. Odgovornost svih korisnika je da moraju biti svesni najnovijih uslova koriščenja usluga u svakom trenutku. Naša je odgovornost osigurati da takva pravila budu spremna i u čitljivom obliku. Mi ćemo obavestiti korisnike o promeni uslova korišćenja putem objave na sajtu ili putem e-mejla.

Zadržavamo pravo izmene, dopune ili modifikacije ovih Uslova korišćenja u bilo koje vreme i bez predhodne najave. Ovi uslovi korišćenja stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu.